Đấu giá quyền sử dụng 140m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 71

Phiên đấu giá đã kết thúc
Giá khởi điểm: 850.000.000 đ

Quyền sử dụng 140m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 15, tại địa chỉ: thôn Phương Hạnh, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Quyền sử dụng 140m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 15, tại địa chỉ: thôn Phương Hạnh, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 140m2, sử dụng chung: không m2. Mục đích sử dụng: đất ở: 128 m2, đất lưu không: 12 m2; Thời hạn sử dụng: Đất ở: lâu dài. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC