Bán đấu giá Toàn bộ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 197, tờ bản đồ số: 8, có địa chỉ tại: Thôn Cứu Sơn, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;

Phiên đấu giá đã kết thúc
Giá khởi điểm: 1.854.360.000 đ
Mã tài sản: 10.13-1A/2023/ĐG-VAA
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam
Thời gian bán hồ sơ: Đến trước 17h00’ ngày 27/11/2023
Thời gian đấu giá: 09h30’ ngày 30/11/2023

Bán đấu giá Toàn bộ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 197, tờ bản đồ số: 8, có địa chỉ tại: Thôn Cứu Sơn, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức Cuộc đấu giá tài sản

số: 10.13-1A/2023/ĐG-VAA

 Tài sản đấu giá: Toàn bộ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 197, tờ bản đồ số: 8, có địa chỉ tại:
Thôn Cứu Sơn, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; theo giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 149555, số vào sổ cấp GCN:
CS/02840/68/TTr; Ngày 29/03/2022 tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh – Chi nhánh
văn phòng đất đai huyện Gia Bình đã chứng nhận sang tên cho bà Nguyễn Thị Thủy.
 Giá khởi điểm của tài sản là: 1.854.360.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm năm mươi tư triệu,
ba trăm sáu mươi nghìn đồng)
Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người mua được tài sản đấu giá
phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký
Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật.
 Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.
 Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn).
 Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 17h00’ ngày 27/11/2023
(trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam. (Liên hệ:
0388.236.086)
 Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
 Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng tự đi xem tài sản hoặc đăng ký trước với Công ty để
xem trong các ngày 21, 22/11/2023 Tại địa chỉ của bất động sản.
 Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày
27/11/2023 đến trước 17h00’ ngày 29/11/2023, khách hàng nộp tiền vào tài khoản Công ty Đấu
giá Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 155798866 tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng (VPBank) – CN Thăng Long (tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo
“có” về tài khoản của Công ty trước 17h00’ ngày 29/11/2023)
 Số tiền đặt trước tham gia đấu giá: 370.872.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi triệu, tám
trăm bảy mươi hai nghìn đồng).
 Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 09h00’ đến 17h00’ (trong giờ hành chính) ngày 29/11/2023
(Sau khi người tham gia đấu giá đã nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định).
 Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 09h30’ ngày 30/11/2023 tại Phòng Đấu giá Công ty Đấu
giá Hợp danh tài sản Việt Nam – Lô 67 ngõ 136 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,
Hà Nội. (Tùy vào số lượng người đăng ký tham gia đấu giá, Công ty có thể sẽ thay đổi thời gian
và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).
 Nguồn gốc tài sản: Tài sản đảm bảo của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank),
địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 Điều kiện đăng ký mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị
pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành.

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC