Bán đấu giá Quyền sử dụng 62m2 đất ở và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 25, địa chỉ: Khu Tập thể xí nghiệp In phường Yết Kiêu

Phiên đấu giá đã kết thúc
Giá khởi điểm: 5.548.000.000 đ
Mã tài sản: 7.6C/2023/ĐG-VAA
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Thời gian bán hồ sơ: Đến trước 17h00’ ngày 13/11/2023
Thời gian đấu giá: 09h00’ ngày 15/11/2023

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 62m2 đất ở và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 25, địa chỉ: Khu Tập thể xí nghiệp In phường Yết Kiêu (nay là: số 16 phố Tây Sơn, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L070748, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 03852 QSDĐ/HT do UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) cấp ngày 03/07/1997

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức Cuộc đấu giá tài sản

số: 7.6C/2023/ĐG-VAA

 Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 62m2 đất ở và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất
số 25, địa chỉ: Khu Tập thể xí nghiệp In phường Yết Kiêu (nay là: số 16 phố Tây Sơn,
phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số L070748, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 03852 QSDĐ/HT do UBND tỉnh Hà Tây
(nay là TP Hà Nội) cấp ngày 03/07/1997, bà Lê Hoài Thư được nhận tặng cho theo hồ
sơ số 1816001323BD, đã đăng ký sang tên tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận
Hà Đông ngày 09/04/2018.
 Giá khởi điểm của lô tài sản: 5.548.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm bốn
mươi tám triệu đồng./.)
Giá bán đã bao gồm VAT, nhưng chưa bao gồm thuế TNCN và các chi phí khác để thực
hiện chuyển quyền sử dụng tài sản.
 Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại Cuộc đấu giá. Thủ tục đấu giá: Rút gọn
 Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Bước giá: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)
 Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 17h00’ ngày
13/11/2023 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt
Nam Lô 67 ngõ 136 đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. (Liên hệ:
0388.236.086)
 Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ .
 Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng tự liên hệ thực địa hoặc đăng ký trước với
Công ty để được hướng dẫn xem trong các ngày 09, 10/11/2023 tại địa chỉ Bất động sản.
 Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày
10/11/2023 đến trước 17h00’ ngày 14/11/2023, khách hàng nộp tiền vào tài khoản Công ty
Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 155798866 tại ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng (VPBank) – CN Thăng Long (tiền đặt trước của khách hàng tham gia
đấu giá phải báo “có” về tài khoản của Công ty trước 17h00’ ngày 14/11/2023).
 Số tiền đặt trước tham gia đấu giá: 1.109.600.000 đồng (Một tỷ, một trăm linh chín
triệu, sáu trăm nghìn đồng).
 Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00’ ngày 15/11/2023 tại Công ty Đấu giá
Hợp danh tài sản Việt Nam – Lô 67 ngõ 136 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu
Giấy, Hà Nội.(Tùy vào số lượng người đăng ký tham gia đấu giá, Công ty có thể sẽ thay
đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).
 Nguồn gốc tài sản: Tài sản đảm bảo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, địa chỉ: Số
77, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
 Điều kiện đăng ký mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường
hợp bị pháp luật giới hạn, mua và nộp hồ sơ tại Công ty theo quy định và thực hiện đầy
đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành.

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC