Thông Báo Đấu Giá Lô vật tư 5.379.486m cáp quang đã qua sử dụng (thu hồi) không có nhu cầu sử dụn

Phiên đấu giá đã kết thúc
Giá khởi điểm: 325.358.753 đ
Mã tài sản: 7.18/2022/ĐG-VAA
Người có tài sản: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam
Thời gian bán hồ sơ: Đến trước 17h00’ ngày 01/8/2022 (trong giờ hành chính)
Thời gian đấu giá: 09h30’ ngày 04/8/2022

Tài sản đấu giá: Lô vật tư 5.379.486m cáp quang đã qua sử dụng (thu hồi) không có nhu cầu sử dụng, (Chi tiết theo danh mục đính kèm Quy chế đấu giá tài sản số 7.18/2022/QCĐG-VAA ngày 18/7/2022).

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức Cuộc đấu giá tài sản số: 7.18/2022/ĐG-VAA

 • Tài sản đấu giá: Lô vật tư 5.379.486m cáp quang đã qua sử dụng (thu hồi) không có nhu cầu sử dụng, (Chi tiết theo danh mục đính kèm Quy chế đấu giá tài sản số 7.18/2022/QCĐG-VAA ngày 18/7/2022).
 • Giá khởi điểm của lô tài sản: 325.358.753 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn, bảy trăm năm mươi ba đồng./.) (đã bao gồm thuế VAT)

Giá trên là giá bán tại chỗ (tại các địa điểm để tài sản của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel, toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí phát sinh khác (nếu có) do bên mua chịu.

 • Hình thức đấu giá: Đấu giá cho cả lô tài sản bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp trước ngày mở cuộc đấu giá, mở kết quả công bố công khai tại Cuộc đấu giá.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Bước giá: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)
 • Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 17h00’ ngày 01/8/2022 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam Lô 67 ngõ 136 đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. (Liên hệ: 0388.236.086)
 • Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ .
 • Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký trước với Công ty để được hướng dẫn xem tài sản trong các ngày 28, 29/7/2022 tại các kho của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel.
 • Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 01/8/2022 đến trước 17h00’ ngày 03/8/2022, khách hàng nộp tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 155798866 tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)  – CN Thăng Long (tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo “có” về tài khoản của Công ty trước 17h00’ ngày 03/8/2022).
 • Số tiền đặt trước tham gia đấu giá: 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng).
 • Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 09h00’ đến 17h00’ ngày 03/8/2022 (trong giờ hành chính), Tại Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam (phong bì chứa phiếu trả giá được bỏ vào hòm phiếu sau khi khách hàng đã nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định).
 • Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 09h30’ ngày 04/8/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam – Lô 67 ngõ 136 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.(Tùy vào số lượng người đăng ký tham gia đấu giá, Công ty có thể sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).
 • Nguồn gốc tài sản: Là tài sản được phép thanh lý của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Lô B1C cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
 • Điều kiện đăng ký mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn, mua và nộp hồ sơ tại Công ty trong thời hạn quy định, và thực hiện đầy đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành.

T/M. CÔNG TY

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC