Đấu giá 01 xe ô tô con; Nhãn hiệu VINFAST

Phiên đấu giá đã kết thúc
Giá khởi điểm: 638.000.000 đ

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu VINFAST; Số loại: LUX A2.0; Màu ĐEN, BKS: 99A-422.58, Số khung: 1RSFLV000702, Số máy: 70014VF20SED, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 061346 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 21/12/2020 đứng tên Nguyễn Hoàng Minh

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu VINFAST; Số loại: LUX A2.0; Màu ĐEN, BKS: 99A-422.58, Số khung: 1RSFLV000702, Số máy: 70014VF20SED, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 061346 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 21/12/2020 đứng tên Nguyễn Hoàng Minh

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC